Sekretesspolicy

Om vår sekretesspolicy

Caffe2go bryr sig om din integritet. Vi behandlar därför endast uppgifter som vi behöver för att (förbättra) våra tjänster och behandla information som samlas in om dig och din användning av våra tjänster med omsorg. Vi gör aldrig dina uppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål. Denna integritetspolicy gäller för användningen av webbplatsen och de tjänster som är kopplade till den av Caffe2go. Ikraftträdandedatumet för dessa villkors giltighet är 04/09/2021, med publiceringen av en ny version upphör giltigheten för alla tidigare versioner. Denna integritetspolicy beskriver vilka uppgifter om dig som samlas in av oss, vad dessa uppgifter används till och med vem och under vilka villkor, om några, dessa uppgifter kan komma att delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter från missbruk och vilka rättigheter du har i förhållande till de personuppgifter du lämnar till oss. Om du har några frågor om vår integritetspolicy vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor, du hittar kontaktuppgifterna i slutet av vår integritetspolicy.


Om databehandling

Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina uppgifter, var vi lagrar dem, vilka säkerhetstekniker vi använder och för vilka uppgifterna kan ses.


Webbutiksmjukvara

Shopify

Vår onlinebutik är utvecklad med programvara från Shopify. Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss för våra tjänster delas med denna part. Shopify har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter för något annat ändamål. Baserat på det avtal vi har med dem är Shopify skyldig att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Dessa säkerhetsåtgärder inkluderar användning av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Shopify är en certifierad processor av kreditkortsdata. Shopify använder cookies för att samla in teknisk information om din användning av programvaran, inga personuppgifter samlas in och/eller lagras. Shopify förbehåller sig rätten att dela insamlad data inom sin egen företagsgrupp för att ytterligare förbättra sina tjänster. Shopify tar hänsyn till gällande lagliga lagringsperioder för (personlig) data. EU/US Privacy Shield gäller, dina uppgifter kan behandlas i USA.

Webbhotell GoDaddy

EXEMPEL: Vi köper webbhotell och e-posttjänster från Shopify. Shopify behandlar personuppgifter för vår räkning och använder inte dina uppgifter för sina egna syften. Denna part kan dock samla in metadata om användningen av tjänsterna. Dessa är inte personuppgifter. Shopify har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och obehörig användning av dina personuppgifter. Shopify är bunden till konfidentialitet enligt avtalet. GoDaddy Vi använder GoDaddys tjänster för vår vanliga affärse-posttrafik. Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av din och våra data så mycket som möjligt. GoDaddy har ingen tillgång till vår brevlåda och vi behandlar all vår e[1]e-posttrafik konfidentiellt. Betalningshandläggare Mollie För att hantera (en del av) betalningarna i vår butik använder vi Mollie plattform. Mollie behandlar ditt namn, adress och bostadsort samt dina betalningsuppgifter såsom ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Mollie har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Mollie förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsten och, som en del av detta, dela (anonymiserad) data med tredje part. Alla ovanstående garantier gällande skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av Mollies tjänster som det anlitar tredje part för. Mollie kommer inte att behålla dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lagstadgade perioder. Klarna För att hantera (en del av) betalningarna i vår webbutik använder vi Klarnas plattform. Klarna behandlar ditt namn, adress och bostadsuppgifter samt dina betalningsuppgifter såsom ditt bankkonto eller kreditkortsnummer.Klarna har lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter Klarna förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsterna och i detta sammanhang (anonymiserad) data att dela med tredje part. Vid ansökan om anstånd med betalning (kreditmöjlighet) delar Klarna personuppgifter och information om din ekonomiska ställning med kreditvärderingsinstitut. Alla ovanstående garantier gällande skydd av dina personuppgifter gäller även för de delar av Klarnas tjänst som de anlitar tredje part för. Klarna kommer inte att behålla dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt de lagstadgade perioderna.


Syfte med databehandling

Allmänt syfte med behandlingen Vi använder dina uppgifter uteslutande för syftet med våra tjänster. Det vill säga syftet med behandlingen är alltid direkt relaterat till den beställning du tillhandahåller. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar data med oss ​​och vi använder dessa uppgifter - annat än på din begäran - för att kontakta dig vid ett senare tillfälle, kommer vi att be dig uttryckligt tillstånd att göra det. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part annat än för att uppfylla redovisnings- och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter är alla bundna till konfidentialitet i kraft av avtalet mellan dem och oss eller en ed eller juridisk förpliktelse.Automatiskt insamlade data Data som automatiskt samlas in av vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa uppgifter (t.ex. din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter. Samarbete med skatte- och brottsutredningar När så är lämpligt kan Caffe2go enligt lag vara skyldigt att dela dina uppgifter i samband med statliga skatte- eller brottsutredningar. I ett sådant fall är vi tvungna att dela dina uppgifter, men vi kommer att motsätta oss detta inom de möjligheter som lagen ger. Lagringsperioder Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge som du är vår kund. Det innebär att vi behåller din kundprofil tills du anger att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du anger detta för oss kommer vi också att tolka detta som en begäran att glömma. Vi är enligt tillämpliga administrativa krav skyldiga att behålla fakturor som innehåller dina (personliga) uppgifter, så vi kommer att behålla dessa uppgifter under den tillämpliga perioden. Däremot har anställda inte längre tillgång till din kundprofil och dokument som vi har tagit fram som ett resultat av ditt uppdrag.

 

Dina rättigheter

I enlighet med tillämplig holländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad vissa rättigheter med avseende på personuppgifter som behandlas av oss eller för vår räkning. Vi förklarar nedan vilka rättigheter det är och hur du kan åberopa dessa rättigheter. För att förhindra missbruk skickar vi i princip endast kopior och utskrifter av dina uppgifter till din e-postadress som vi redan känner till. Om du till exempel vill få uppgifterna till en annan e-postadress eller per post kommer vi att be dig identifiera dig. Vi håller register över behandlade förfrågningar, i fallet med en glömsförfrågan administrerar vi anonymiserad data. Du kommer att få alla utskrifter och kopior av data i det maskinläsbara dataformat som vi använder inom våra system. Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Personuppgiftsmyndigheten om du misstänker att vi använder dina personuppgifter på ett olämpligt sätt. Insynsrätt Du har alltid rätt att ta del av de uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) och som avser din person eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en kopia av alla uppgifter med en översikt över de processorer som innehar dessa uppgifter, med angivande av den kategori under vilken vi har lagrat dessa uppgifter, till den e-postadress som vi känner till. Rätt till rättelse Du har alltid rätt att få de uppgifter vi behandlar (eller har behandlat) som avser din person eller kan spåras tillbaka till dig rättade. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka en bekräftelse till dig på den e-postadress som vi känner till om att uppgifterna har justerats. Rätt att begränsa behandlingen Du har alltid rätt att begränsa de uppgifter vi behandlar (eller har behandlat) som avser din person eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer sedan att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka en bekräftelse till dig på den e-postadress som vi känner till att uppgifterna inte längre kommer att behandlas förrän du häver begränsningen. Rätt till portabilitet Du har alltid rätt att få de uppgifter vi behandlar (eller har behandlat) som avser din person eller kan spåras tillbaka till dig utförda av annan part. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer sedan att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig, till den e-postadress som vi känner till, kopior eller utskrifter av alla uppgifter om dig som vi har behandlat eller har behandlat för vår räkning av andra processorer eller tredje parter.Med all sannolikhet kommer vi inte längre att kunna fortsätta tillhandahålla tjänster i ett sådant fall, eftersom en säker sammankoppling av datafiler inte längre kan garanteras. Rätt att invända och andra rättigheter Du har rätt att, i förekommande fall, invända mot behandlingen av dina personuppgifter av eller på uppdrag av Caffe2go. Om du invänder kommer vi omedelbart att stoppa databehandlingen i avvaktan på att din invändning har lösts. Om din invändning är berättigad kommer vi att göra tillgängliga för dig kopior och/eller kopior av de uppgifter vi behandlar (eller har behandlat) och därefter permanent upphöra med behandlingen. Du har också rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande eller profilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet gäller. Om du tror att det gör det, vänligen kontakta vår kontaktperson för sekretessfrågor.

 

Cookies

Google Analytics Genom vår webbplats placeras cookies av det amerikanska företaget Google, som en del av "Analytics"-tjänsten. Vi använder denna tjänst för att spåra och ta emot rapporter om hur besökare använder webbplatsen. Denna processor kan enligt tillämpliga lagar och förordningar krävas för att ge tillgång till dessa uppgifter. Vi samlar in information om dina surfvanor och delar denna data med Google. Google kan tolka denna information i samband med andra datamängder och därmed spåra dina rörelser på Internet. Google använder denna information för att erbjuda bland annat riktade annonser (Adwords) och andra Googles tjänster och produkter. Tredjepartscookies I händelse av att tredjeparts mjukvarulösningar använder cookies anges detta i denna sekretesspolicy. Ändringar av sekretesspolicy Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. På den här sidan hittar du dock alltid den senaste versionen. Om den nya integritetspolicyn påverkar hur vi behandlar uppgifter som redan samlats in om dig kommer vi att meddela dig via e-post. Kontaktuppgifter Caffe2go Bornerbroeksestraat 459F 7609PK Almelo Nederländerna T (085) 000-3673 E info@caffe2go.com Kontaktperson för integritetsfrågor Alec Kleine Staarman

.